spacing.gif (43 bytes)
spacing.gif (43 bytes)

 

 

   
Den Haag, september 2002

Hoop op de Toekomst

Een betere toekomst vóór iedereen, mét iedereen, dóór iedereen! Dat is toch wat we allen wensen?

Helaas bestaat het heden uit bezuinigingen, slechte economische vooruitzichten, oorlogsdreiging. Kortom, een betere toekomst lijkt verder weg dan ooit!

Gelukkig laten alle 117 inzenders voor de Toekomstprijs 2002 zich hierdoor niet uit het veld slaan. Integendeel; het aantal deelnemende bedrijven is fors gestegen en de algehele kwaliteit van de inzendingen is groter dan ooit tevoren. (zie inzendingen 2002)

Ook wij, als initiatiefnemers en uitvoerders van de doelstellingen van Stichting De Nationale Toekomstprijs, laten het hoofd niet hangen en proberen steeds betere wegen en methodes te vinden om de realisatie van de vele goede ideeën gestalte te geven.

Waarin onderscheidt de NTP zich nu van alle andere organisaties die zich bezighouden met onderwerpen als innovatie, milieu, economische en maatschappelijke vernieuwingen etc.?

Om te beginnen het prijzengeld; dit is relatief bescheiden. Hiervoor is bewust gekozen. Immers geld alleen maakt niet het verschil. Bij ons is in principe iedere inzender die voldoet aan onze criteria, een winnaar en wordt door de NTP en haar professionele consultants op vele manieren ondersteunt om haar/zijn plan te verwezenlijken. En dat is de echte prijs.
Ten tweede; bij ons wordt niet de nadruk gelegd op grootschalige, spectaculaire projecten. Ieder plan, hoe bescheiden ook, wordt door ons beschouwd als een wezenlijke bijdrage in het realiseren van een betere en rechtvaardiger samenleving.
Ten derde; door alle inzenders in het zonnetje te zetten, te helpen en ze voor het voetlicht van heel Nederland te brengen, proberen wij anderen zo enthousiast te maken dat ook zij de handen uit de mouwen gaan steken. Een zeer breed netwerk in gemeenten, provincies maar ook bij veel maatschappelijke organisaties en bedrijven helpen ons daarbij. En dat is ook uniek in Nederland.


Helaas worden, gezien de verslechterde economische situatie, veel geldkranen dichtgedraaid. Hierdoor wordt het voor onze stichting steeds moeilijker om ook voor de komende jaren onze doelstellingen te verwezenlijken. Een verdere uitbreiding en verdieping van de werkzaamheden lijkt moeilijk te realiseren.

Hierbij doen we dan ook een dringend beroep op een ieder die achter de doelstellingen van onze stichting staat ons werk ook financieel te ondersteunen en ons zodoende in staat te stellen een concrete bijdrage aan een betere toekomst, mét u en vóór u, te leveren.

Vindt u ons werk belangrijk en overweegt u ons te steunen, ik ben altijd bereikbaar op telefoonnummer 06-22992666.

Alvast hartelijk dank,


Rick Riemsdijk van Eldik
Directeur Nationale Toekomstprijs

Voor bedrijven: zie ook participatieopties op deze site