Logo de Nationale Toekomstprijs
Een groep wandelaars in de duinen (klein)

Persbericht

Drie top-foto’s bekroond.

Den Haag, 2 september – De jury heeft haar keus gemaakt. Aan het slot van de manifestatie Duurzame Dinsdag heeft Maria van der Hoeven, minister van OcenW, de winnaars bekend gemaakt van de wedstrijd ‘Creativiteit boven water’: G.J. van Beijnum uit Bunschoten, J. van Soest uit Baarlo en J.A.M. van de Laar uit Den Bosch. (zie www.toekomstprijs.nl)

Met haar thema-actie voor het jaar 2003, Creativiteit boven water, daagde de stichting De Nationale Toekomstprijs fotograferend Nederland, van basisschool tot bejaardentehuis, uit om water in al zijn verschijningsvormen te fotograferen. 
Deelnemen kon in drie categorieën: water in de natuur; water in de stad; mens en water. In totaal zijn ruim 130 gekwalificeerde inzendingen ontvangen.

De keuze voor stijl en vorm van de inzendingen was volkomen vrij. Dat leidde tot een bonte verscheidenheid: prachtige vakantiefoto’s, series rond een thema, foto’s over droogte of juist wateroverlast, esthetisch sterke detailopnames en humoristische shots. Sommige bijdragen waren zeer professioneel opgenomen en bewerkt. Voor andere inzendingen stond blijkbaar slechts eenvoudige apparatuur ter beschikking. Algemeen roemt de jury de kwaliteit van de ingezonden foto’s. In Nederland blijkt veel verborgen talent te zitten. De jury had dan ook grote moeite om uit deze verscheidenheid de winnaars te selecteren.
Uiteindelijk heeft de jury unaniem besloten in elke categorie één winnaar aan te wijzen en drie inzendingen - twee in de categorie ‘mens en water’ en één in de categorie ‘water in de stad’ - te onderscheiden met een bijzondere vermelding. Het beschikbare prijzengeld van € 3.000 wordt onder de winnaars verdeeld.

Drie winnaars

Categorie ‘water in de natuur’
G.J. van Beijnum Kluut 13 3752 PR Bunschoten
De keuze was hier duidelijk. Een spannende foto, zeer esthetisch met sterke kleuren. Deze foto uit de Sossusvalei in Namibië laat een geladen gevecht zien tussen lucht, zand en water. Zelfs in zwart/wit-uitvoering zou hij zeer sterk zijn.

Categorie ‘water in de stad’
Jan van Soest Napoleonbaan Nrd 11A 5991 NS Baarlo
Een strijd tussen twee uitstekende foto’s. Uiteindelijk heeft de verrassing gewonnen. De winnende foto is een rare optelsom van schijnbaar onverenigbare aspecten. Landbouw, toerisme en infrastructuur. Op deze zeer mooie foto zijn ze in harmonie samengebracht. Een mooie symmetrische compositie die, met iets meer contrast, nog beter uit de verf zal komen. 

Categorie ‘mens en water’
J.A.M. van de Laar Willem van Nassaulaan 48 5212 TC Den Bosch
Een oude wet uit de fotografie, ‘kinderen doen het altijd goed’, is op deze categorie van toepassing. In zes van de negen genomineerde foto’s staan kinderen centraal. Het was een moeilijke keuze, uiteindelijk is lang stil gestaan bij drie inzendingen. De winnende foto, een meisje dat zichtbaar geniet van het water dat over haar hoofd loopt, is sterk in zijn eenvoud en prachtig van vorm. Deze foto verwoordt optimaal deze categorie. De jury geeft als suggestie mee om de uitsnede verder te beperken tot uitsluitend hoofd en nek. Hierdoor wordt de foto nog sterker van opbouw. 

Bijzondere vermeldingen

Categorie ‘water in de stad’
Peter Pols Middenlaan 33 3843 BA Harderwijk
Het speelse karakter, het duidelijk genieten van een kind van de fonteinen op het marktplein in Arnhem, maar bovenal de goede symmetrie en de lichtval maken deze foto een bijzondere vermelding waard.

Categorie ‘mens en water’
Corine Zijerveld Rembrandtsingel 21 2182 LD Hillegom
Een vader met zijn kind, dat in verwondering het water uit vaders hand ziet lopen en het leven zo beter kan bekijken. Deze compositie is een voorbeeld uit het leerboek fotograferen. Je krijgt een ‘vroeger’-gevoel, veilig bij vader kikkertjes kijken.
Fam.Th.G. Schomaker Munnekemoer oost 16 9561 NN Ter Apel
Een planeet met blauwe dampkring lijkt het wel. Deze familiefoto van een kind dat als een haring in een ton gevouwen zit in een teiltje. Het is een bijzonder humorvolle foto. De jury heeft veel plezier beleefd aan deze inzending.

De jury
Voorzitter van de jury is Maria van der Hoeven, minister van OCenW. 
De leden zijn: mevrouw M.M. Kool (dijkgraaf, Waterschap Reest en Wieden), mevrouw E. den Ouden-Lindeijer (project-secretaresse, Commissie Duurzame Ontwikkeling, Nederlandse Vrouwenraad), de heer W. van Sinderen (conservator, Fotomuseum Den Haag), de heer V.S. (Vincent) Mentzel (fotograaf, NRC Handelsblad), de heer dr. ir. Chr. Zevenbergen (directeur Milieu, Vermeer Infrastructuur Ontwikkeling BV) en de heer Henk van der Weijde (scholier, Jeugdadviesraad Hoogheemraadschap Rijnland). 

De fotowedstrijd is georganiseerd door de stichting De Nationale Toekomstprijs. Maar deze stichting heeft noodgedwongen haar activiteiten moeten staken. De jury is verheugd dat de Unie van Waterschappen en de ANWB bereid zijn om de wedstrijd toch mogelijk te maken. 
Beide organisaties hebben aangegeven het fotomateriaal te willen gebruiken om het belangrijke thema ‘water’ verder onder de aandacht te brengen. De genomineerden en winnaars zullen hierover nader bericht ontvangen.

Meer informatie: Nationale Toekomstprijs, 070-4417080, E-mail toekomstprijs@pzh.nl of website www.toekomstprijs.nl